BİLİMSEL ETKİNLİKLER

ETKİNLİK GÖRSELLERİ

DEBİS GİRİŞ

Kullanıcı Adınız  
@
Şifreniz    
 

 

Misyon ve Vizyon

 

 

 


  •     Dünyada ve Ülkemizdeki Din olgusuna ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü değişme ve gelişmeyi farklı coğrafi, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlar çerçevesinde güncel ve tarihsel perspektiften bilimsel yöntemlerle incelemek, araştırmak ve sonuçlarını toplumumuzun ve insanlığın  hizmetine  sunmaktır.

 

 

 


  •      Genelde Dünya özelde ise Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde, kendi kültürel ve tarihsel birikimine uygun bir zeminde oluşan toplumsal kimliğini onurlu bir biçimde geliştirerek koruma gayreti ve kararlılığı  ile başarılı olmayı hedefleyen Türk toplumunun dinsel yaşamına ilişkin olarak ortaya çıkacak problemleri bilimsel yöntemlerle ele alıp çeşitli platformlarda tartışan;
  •       Elde edilecek bilimsel araştırma sonuçlarını toplumun bilgisine ve kullanımına sunan;
  •     Ülkemizin günümüzde ve gelecekte karşılaşacağı olası problemlerle ilgili olarak ihtiyaç duyacağı bilgiyi üreten ve deneyimli akademisyenlerin yetişmesine olanak tanıyan;
  •       Her zaman aranan, güvenilir bir müracaat  kaynağı olmaktır.

PROGRAMLAR

PROJELER

                  DEU Diploma Eki