BİLİMSEL ETKİNLİKLER

ETKİNLİK GÖRSELLERİ

DEBİS GİRİŞ

Kullanıcı Adınız  
@
Şifreniz    
 

 

Kütüphane Kuralları

 

Kütüphane Kuralları


 • Kütüphane tesislerine ve materyallerine zarar veren kullanıcılar hakkında yasal işlem yapılır.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek ile girilmesi, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.
 • Fakülte kütüphanemizdeki materyaller elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İzinsiz materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.
 • Kütüphane içinde, belirlenen özel alanlar dışında grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.
 • Kütüphane kapanış saatine 15 dakika kala kapanış işlemleri ve uyarıları başlatılır.

Danışma Hizmeti
 • Fakültemiz kütüphanesinde kullanıcılara danışma hizmeti verilmektedir. Bu hizmetler şunlardır: Bilgisayar tarama programının anlatılması ve gerektiğinde birlikte tarama yapılması, bilgi kaynaklarına yönlendirme, belirlenen materyale erişimin sağlanmasına yardım ve kütüphane kurallarının anlatılması
 • Diğer yandan bir danışma hizmeti olarak yeni gelen yayınlar ayrı bir bölümde kullanıcılara, bir ay süre ile sergilenir.

Oryantasyon
 • Fakültemiz Kütüphanesinde oryantasyon hizmeti verilmektedir. Her eğitim-öğretim yılının başında Fakültemize yeni gelen öğrencilere oryantasyon yapılmaktadır. Birinci sınıf öğrencileri gruplar halinde Kütüphaneye alınarak eğitim verilmektedir. Toplu eğitimden sonra küçük gruplar halinde uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca bireysel başvuruda bulunan öğrencilere de bu eğitim tekrarlanmaktadır.

Fotokopi
 • Fakültemiz Kütüphanesinde fotokopi olanağı vardır.

El yazması eserlerden yararlanma:
 • Yazma ve nadir eserler ile arşiv materyalinin incelenmesi, eserin bibliyografik künyesini içeren bir dilekçe karşılığında mümkündür. İnceleme kütüphane personeli gözetiminde Nadir Eserler ve Yazmalar Bölümünde gerçekleştirilir. Yazma eserlerden fotokopi çekilmesine izin verilmez.

Tezlerden yararlanma :
 • Akademik tezleri kütüphane dışına ödünç verilemez. Ancak tez danışmanı veya tezi hazırlayanın yazılı izni olarak tezin tamamından, birim içerisinde fotokopi çekilmesine izin verilir
 • Materyallerin güvenliği manyetik kapı kontrol sistemi ile sağlanmaktadır. İşlem yaptırılmadan kütüphane dışına materyal çıkarılamaz. İşlem yaptırmadan materyal çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır. İkaz sesi duyulduğunda üzeriniz aranabilir, lütfen görevliye yardımcı olunuz.
 • Kütüphane vestiyer dolaplarını görevliden kimlik karşılığında anahtar alarak kullanmanız zorunludur.
 • Emekli olan, istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme, askerlik nedeniyle bir süre üniversiteden uzaklaşan personel ile öğrenciler, mezuniyetlerinde ya da herhangi bir nedenle okulla ilişikleri kesilmesi durumunda kütüphaneden ''ilişiği yoktur'' belgesi almak zorundadır
 • Kütüphane tarafından herhangi bir nedenle istenilen materyaller süresi dolmamış olsa bile iadesi zorunludur. İstenen materyal iade edilmediğinde kullanıcının ödünç hizmetlerinden yararlanması kısıtlanır.
 • Kullanıcılar, kütüphaneye girdikleri andan itibaren kütüphane kullanım kurallarına uymak zorundadırlar

Ödünç Verme:
 • Öğretim Elemanları: 1 ay süreyle 5 kitap
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri: 15 gün süreyle 3 kitap
 • Ön lisans ve lisans öğrencileri: 15 gün süreyle 2 kitap
 • Ödünç alabilirler.

Yayın Sağlama ve ILL
 • Kütüphanemizde bulunmayan fakat diğer kütüphanelerde bulunan yayınlar “Kütüphaneler arası ödünç yayın ( ILL International Library Loan)” yöntemi ile sağlanmakta ve kullanıcılarımıza ödünç verilmektedir.

Kütüphaneler arası Ödünç Yayın Kuralları
 • D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Akademik ve idari personeli bu hizmetten yararlanır.
 • Okuyucularımızın kütüphaneye gelerek veya internet üzerinden ILL istek formu doldurmaları gerekmektedir.
 • Ödünç istenen yayınlar fakülte kütüphanemizden teslim alınır ve fakülte kütüphanemize iade edilir.
 • Ödünç istenen yayınların kütüphanemize gelmesi ve iade işlemleri ile ilgili harcamalar istekte bulunan okuyucu tarafından karşılanır.
 • Ödünç yayın alma hizmetinde istek yapılan kütüphanenin kuralları geçerlidir.
 • Bir okuyucu en fazla 5 adet yayın isteğinde bulunabilir.
 • Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan yayını ödünç alan okuyucu sorumludur.


D.E.Ü. İlahiyat Fakülte Kütüphanesinden Yapılacak Ödünç Yayın İstekleri İçin Kurallar
 • Ödünç yayın isteğinde bulunan bulunan kütüphaneler dolduracağı formu posta, faks veya elektronik posta yoluyla kütüphanemize iletmelidir.
 • İstekte bulunan kütüphaneler bir ay süre ile 5 kitap ödünç verilir.
 • Yapılan isteklerin kargo bedeli istek yapan kütüphaneye aittir.
 • Kayıp ve zarar görmüş yayınlardan istek yapan kütüphane sorumludur.
   

PROGRAMLAR

PROJELER

                  DEU Diploma Eki